Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περίπου 273.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

  • Αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Η κρατική μέριμνα για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θωρακίζεται με το Άρθρο 21 του Συντάγματος.
  • Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΠΡΟΥΣΣΗΣ 22-26 -38446, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ -ΒΟΛΟΣ

 KEKPA DIEK LOGO png

 ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ

2023-2024

     

 

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΔΑΠ-Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ-ΔΙΕΚ για το 2023-2024

Συμπληρώστε αυτήν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση παιδιού σε ΚΔΑΠ και Παιδικό Σταθμό της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Όταν θα πατήσετε το κουμπί υποβολής , το αίτημά σας σας θα πάρει σειρά προτεραιότητας

Όνομα *Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας
Όνομα Παιδιού *Συμπληρώστε το όνμα και το επίθετο του παιδιού
Σταθερό Τηλέφωνο Συμπληρώστε το σταθερό τηλέφωνό σας
Κινητό
Email *Συμπληρώστε το email σας. Παρακαλούμε να επιλέξετε ένα email που το βλέπετε εσέις ή ο κάτοχος του email που εμπιστεύεστε, τακτικά!
Έχετε voucher από την ΕΕΤΑΑ;Παρακαλώ, επιλέξτε ΜΟΝΟ ΜΙΑ επιλογή
ΟΧΙ, δεν έχω voucher
ΝΑΙ, έχω voucher
έχω κάνει αίτηση αλλά δεν γνωρίζω αν εγκρίθηκε
Αν διαθέτετε Voucher, ανεβάστε το εδώ Αν έχετε το voucher ή εικόνα του στην επιφάνεια σεργασίας σας, σύρτε με το ποντίκι πατημένο και αφήστε το αρχείο σας εδώ
Drag & Drop Files Here Browse Files

Για ποια δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ εκδηλώνετε ενδιαφέρον;

Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας Νέαπολης
B2. (2,5 ετών έως υποχρεωτική εκπαίδευση)
Β3. (Ειδικό Τμήμα από 2,5 έως 6,5 ετών)
Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας "Ηλιαχτίδα" Άλλης Μεριάς
Α1. (2 μηνών - 2,5 ετών)
Α2. (2,5 ετών - υποχρ. εκπ/ση)
Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ζουζουνάκια"  Αρτέμιδας-Λεχωνίων
Α1. (2 μηνών - 2,5 ετών)
Α2. (2,5 ετών - υποχρ. εκπ/ση)
Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ζουζουνάκια" Αρτέμιδας-Λεχωνίων
Α1. (2 μηνών - 2,5 ετών)
Α2. (2,5 ετών - υποχρ. εκπ/ση)
Παιδικός Σταθμός "Αρχιμανδρίτειος" Κατηχωρίου
Α2. (2,5 ετών - υποχρ. εκπ/ση)
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)Επιλέξτε το ΚΔΑΠ που σας ενδιαφέρει
ΚΔΑΠ Αμπελόκηπων
ΚΔΑΠ Βασδέκειο
ΚΔΑΠ Νέαπολης
ΚΔΑΠ Προσφυγικών
ΚΔΑΠ Αρτέμιδας
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)Επιλέξτε το ΚΔΑΠ που σας ενδιαφέρει
ΚΔΑΠ MEA Βόλου
ΚΔΑΠ ΜΕΑ Νέας Ιωνίας

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητέ επωφελούμενε,

 

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation- GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου του 2018.

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ), που εδρεύει στον Βόλο επί της οδού Προύσσης αριθμ. 22 (εφεξής καλούμενη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ), εφαρμόζει με συνέπεια και αυστηρότητα το νέο Γενικό Κανονισμό, δίνοντας μεταξύ άλλων μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των δημοτών του Δήμου μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν: Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο, Αριθμός ταυτότητας και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση), είναι αναγκαία στο πλαίσιο προώθησης και εξέτασης του αιτήματός σας από την Υπηρεσία μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα ένταξης στην επιλεγμένη δομή.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και ότι δεν θα διαβιβάσει, ούτε θα κοινοποιήσει αυτά σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή σας.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα (ενημέρωση, π-πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός της επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) επικοινωνώντας με την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στην ακόλουθη διεύθυνση : Προύσσης αρ22, Βόλος, τηλ 24210 66208

Επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων και δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τη χρήση και επεξεργασία τους από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Με το πάτημα του κουμπιού της υποβολής δηλώνετε ότι τα στοιχεία που καταχωρήσατε είναι πραγματικά.

Αποδοχή των όρων υποβολής *

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της υποβολής