Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

ebetamΤο Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας και όλα τα εσωτερικά έγγραφα του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας συντάσσονται και τροποποιούνται από τον εκπρόσωπο της διοίκησης και τον αναπληρωτή του. Την ευθύνη για την οριστική τους έγκριση, πριν τεθούν σε ισχύ, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, δηλαδή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.


Το Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας και όλα τα εσωτερικά έγγραφα του συστήματος φυλάσσονται και διανέμονται (αντίγραφα) σε πιθανούς αποδέκτες με ευθύνη του εκπρόσωπου της διοίκησης και του αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος της διοίκησης και ο αναπληρωτής του θεωρήσουν ότι κάποια τροποποίηση του εγχειριδίου μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές είτε στην πολιτική ποιότητας και στην λειτουργία της επιχείρησης είτε στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, τότε αυτή η τροποποίηση θα πραγματοποιείται μόνο μετά την έγκριση από το Δήμο Βόλου. Είναι ευθύνη του παραλήπτη να διατηρήσει το αντίγραφο που παραλαμβάνει.

Αρμόδια πρόσωπα για τη σύνταξη και την τροποποίηση όλων των εσωτερικών εγγράφων του Συστήματος είναι ο εκπρόσωπος της διοίκησης και ο αναπληρωτής του. Την ευθύνη για την οριστική έγκριση τους, πριν τεθούν σε ισχύ, φέρει ο Δήμος Βόλου.

Το Γραφείο Ποιότητας του Προγραμματισμού παρακολουθεί τις διαδικασίες ποιότητας και εποπτεύει εσωτερικά την εφαρμογή των απαιτήσεων του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας . Επιπρόσθετα, το Γραφείο ποιότητας συντονίζει την εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπου στα παρακάτω κείμενα αναφέρεται η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

 Spyros Round bw       Γραφείο Ποιότητας:  Σπύρος Ιατρόπουλος, Κοινωνιολόγος,  τηλ. 24210-97366
   email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

Πρόσβαση στις διαδικασίες & στα Πρότυπα έντυπα

Στους παρακάτω φακέλους (τρία εικονίδια φακέλλων) εμπεριέχονται οι γενικές οδηγίες, τα εγχειρίδια περιγραφής των διαδικασιών και τα πρότυπα εγγράφων με τα οποία τεκμηριώνεται η υλοποίηση των διαδικασιών ποιότητας. Ανοίγοντας τους φακέλους (διπλό κλικ) μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία που χρειάζεστε

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ D8 (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ)

 Folder ISO Global Manual  Folder ISO Manual Process

Folder ISO Templates ESPA

Το Γενικό εγχειρίδιο ποιότητας για την υλοποίηση έργων με ίδια μέσα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 Περιγραφή των 15 διαδικασιών Ποιότητας στις οποίες αντιστοιχούν τα πρότυπα του επόμενου φακέλου   Στον Φάκελο εμπεριέχονται όλα τα επικαιροποιημένα πρότυπα εγγράφων τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ

 

Banner Diasfalisi Poiotitas 

 

Ευρετήριο & Επεξήγηση & διαδικασιών


 

Διαδ. 1

Η Διαδικασία 1 αφορά τη Διαχείριση εγγράφων και αρχείων.

Πολιτική του Δημου Βόλου είναι η εξασφάλιση του συστηματικού έλεγχου όλων των εγγράφων που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ). Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η πολιτική για την τεκμηρίωση του ΣΔΕΠ. Η τεκμηρίωση του ΣΔΕΠ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε:

 • Όλα τα έγγραφα του συστήματος να εγκρίνονται για την επάρκεια και την καταλληλότητά τους, πριν εκδοθούν και τεθούν σε ισχύ
 • Όλα τα έγγραφα του συστήματος να ανασκοπούνται και να λαμβάνουν έγκριση πριν την χρήση τους
 • Σε όλα τα έγγραφα του συστήματος να αποδίδεται εύχρηστη και μοναδική ταυτότητα
 • Η τροποποίηση και η απόσυρση των εγγράφων να γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο
 • Η διανομή των εγγράφων του συστήματος να γίνεται με συστηματικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε μέλος του προσωπικού της επιχείρησης έχει στη διάθεσή του όλη τη σχετική τεκμηρίωση η οποία του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του στο βαθμό ευθύνης που του αναλογεί και σε ό,τι το αφορά
 • Τα έγγραφα να είναι λειτουργικά και φιλικά προς τον χρήστη
 • Τα αρχεία που δημιουργούνται, φυσικά ή ηλεκτρονικά, και αποδεικνύουν την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των διεργασιών, δραστηριοτήτων και ενεργειών και, κατ’ επέκταση, την αποτελεσματική λειτουργία του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας να τηρούνται ορθά και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, να είναι εύκολα ανακτήσιμα και αναγνώσιμα και τέλος να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η προστασία τους.

Τα αρχεία μπορεί να προέρχονται:

 • από το ΣΔΕΠ
 • από ολοκληρωμένα έργα και γ) από τρέχοντα έργα

Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Διαχειριστικής Επάρκειας

αφορούν την περίοδο υλοποίησης έργων 2011-2023

The download folder seems to be invalid.

Μέτρηση ικανοποίησης Ωφελούμενων (2023)

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας επιτήρησης του ΣΔΕΠ που έχει αναπτύξει και τηρεί η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 : 2008. Όσον αφορά την τεκμηρίωση του ΣΔΕΠ ελέγχθηκαν τα εξής :

Η έρευνα ικανοποίησης ωφελουμένων των υπηρεσιών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το 2022 διεξήχθη στα πλαίσια της πιστοποίησης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (Αρ.Πιστοποιητικού: MIRTEC1-01-6084CER11.5081800120)

 • ΕΛΟΤ 1431-2: Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων άνευ τεχνικού αντικειμένου, προμήθειες και υπηρεσίες (Τύπου Β)
 • ΕΛΟΤ 1431-3: Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων με ίδια μέσα (Τύπου Γ)

Η έρευνα ικανοποίησης ωφελουμένων διεξήχθη και πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο: δημιουργήθηκε επικαιροποιημένη φόρμα μέσω της δωρεάν διαδικτυακής υπηρεσίας Google forms.

Η έρευνα ικανοποίησης ωφελουμένων των υπηρεσιών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το 2022 διεξήχθη στα πλαίσια της πιστοποίησης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (Αρ.Πιστοποιητικού: MIRTEC1-01-6084CER11.5081800120)

 • ΕΛΟΤ 1431-2: Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων άνευ τεχνικού αντικειμένου, προμήθειες και υπηρεσίες (Τύπου Β)
 • ΕΛΟΤ 1431-3: Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων με ίδια μέσα (Τύπου Γ)

Η έρευνα ικανοποίησης ωφελουμένων διεξήχθη και πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο: δημιουργήθηκε επικαιροποιημένη φόρμα μέσω της δωρεάν διαδικτυακής υπηρεσίας Google forms.

Περισσότερα Άρθρα …