Θεσεις Εργασιας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων

Δείτε την αρχική πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση 6811/22-8-22

Αρχεία


The download folder seems to be invalid.


Τελικοί Πίνακες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

{pdf=https://kekpa.gr/el/component/rsfiles/preview?path=Jobs2-DIEK%252F2022-09-22_6811-22-08-2022%252FApofash_Proslhpshs_247.pdf|100%|600|native}

Η προθεσμία  υποβολής ενστάσεων για την ανακοίνωση εκπαιδευτικού προσωπικού του ΔΙΕΚ υπ` αριθμ. 6811/22-8-22 ορίζεται από τις  23/09/22 έως και 03/10/22. Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας Προύσσης 22-26. 

 Ο Δ/ντης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 

 Γιάννης  Γρηγορίου