Θεσεις Εργασιας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων

Δείτε την αρχική πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση 21/8/23 Αρ. Πρωτ. 6592

Αρχεία


The download folder seems to be invalid.

(Πατήστε τον φακό στα εικονίδια του εγγράφου για άμεση προβολή χωρίς "κατέβασμα" αρχείου)